Ciljevi i aktivnosti projekta

Cilj projekta je promicanje prekogranične regije Mura kao zajedničkog turističkog područja. Taj se cilj ostvaruje nizom aktivnosti provedenih u periodu od 01.04.2013.-31.03.2014.


Aktivnosti projekta

 • Partnerske udruge su surađivale na istraživanju turističkih potencijala s obje strane rijeke Mure te je stvorena baza podataka s turističkim ponuđačima i atrakcijama područja.
 • Stvoren je novi zajednički vizualni identitet područja Mure i načela uporabe (pravila), koji bi u budućnosti mogli biti temelji za kvalitetniju turističku ponudu.
 • Organizirani su sastanci kako bi se projekt predstavio javnosti.
 • Mađarska strana: otvaranje i organizacija triju radionica

  Hrvatska strana: završna manifestacija i organizacija triju radionica.

 • Izrađeni su zajednički promotivni materijali i zajednička web stranica projekta.
 • Zajednički promotivni materijali:

 • Turistički vodič kroz regiju Mura
 • Katalog smještajnih kapaciteta
 • Tematski putevi u regiji Mura
 • Letak

U okviru projekta partneri su takav novi turistički proizvod predstavili i ponudili na 3 specijalizirana turistička sajma

 • Sajam Utazas, Budimpešta 28.02.2014. – 02.03.2014.
 • Sajam Place2Go, Zagreb 14.03.2014. – 16.03.2014.
 • Međunarodni proljetni sajam, Gudovec 28.03.2014. – 30.03.2014.