Biciklističke staze

Internacionalna ruta MURA-DRAVA bike

MDB (Mura-Drava bike) je dio međunarone rute koja obuhvaća  Austriju, Sloveniju  i Hrvatsku. Na ruti su uređena odmorišta i cyclists welcome objekti. Dostupan je  GPS sustav navigacije.

Internacionalna ruta CYILING IN A NETWORK

Ruta povezuje gradove Zalakaros i Nagykaniszu u Mađarskoj te Čakovec i Koprivnicu u Hrvatskoj.Podloga  je asfalt.  Na ruti su uređena odmorišta i cyclists welcome objekti. Dostupan je  GPS sustav navigacije.

Paneuropska Ruta Iron Courtain Trail

Dionica je dio paneuropske rute  koja se proteže od Norveške do Crnog mora. Podloga je 85% kvalitetan offroad.  Na ruti su uređena odmorišta i cyclists welcome objekti. Dostupan je  GPS sustav navigacije.

Tematska bike ruta "pušipelova"

Staza ima asfaltnu podlogu, kondicijski je zahtjevnija, prolazi kroz prekrasan vinski krajolik.